Derneğin Amacı

Dernek, Türkiye genelinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla ülke çapında sivil toplumun geliştirilmesi, insan hak ve sorumluluklarının, eğitimin ve istihdamın desteklenmesi, halk sağlığının güçlendirilmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin desteklenmesi, kültür, sanat ve turizmin güçlendirilmesi ile çevrenin korunmasına katkıda bulunmayı amaç edinir.

Yönetim Kurulu

Aygen Yenigün

Başkan

Figen Yenigün

Başkan Vekili

Mithat Yenigün

Üye

Ebru Yenigün

Üye

Fikret Yenigün

Üye

Denetleme Kurulu

R. Cihat Kılıç – Başkan

Erdal Yenigün -Başkan Vekili

Kemal Yenigün – Üye