Yeni Gün Derneği

Türkiye genelinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla ülke çapında sivil toplumun geliştirilmesi, insan hak ve sorumluluklarının, eğitimin ve istihdamın desteklenmesi, halk sağlığının güçlendirilmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin desteklenmesi, kültür, sanat ve turizmin güçlendirilmesi ile çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında Ankara’da kuruldu.

Sürdürülebilir Kalkınma

Kültür Sanat

Halk Sağlığı

Eğitim

Çevre

Sivil Toplum

Derneğin Amacı

Dernek, Türkiye genelinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla ülke çapında sivil toplumun geliştirilmesi, insan hak ve sorumluluklarının, eğitimin ve istihdamın desteklenmesi, halk sağlığının güçlendirilmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin desteklenmesi, kültür, sanat ve turizmin güçlendirilmesi ile çevrenin korunmasına katkıda bulunmayı amaç edinir.

 

Üyelik

  • 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma yeterliğine sahip, Dernekler mevzuatı uyarınca yasak ve engel durumları olmayan, derneğin amaç, çalışma konu ve yollarını benimseyen, herkes, üye olmak için, üyelik formunu doldurmak yoluyla başvuruda bulunabilir.
  • Başvuruda bulunan kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliği sıfatını kazanırlar. Kamu düzeni ile ilgili yasal hükümler ayrık olmak üzere, başvuruda bulunan kişilerin aranılan koşul ve nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve yeterliğini Yönetim Kurulu takdir eder.
  • Üyelik başvurusu 30 gün içinde karara bağlanır ve ilgiliye bildirilir.
  • Aynı zamanda derneğin birden çok şubesine üye olunamaz.

Yeni Gün Derneği Duyuru Listesi

Duyuru listemize katılarak, dernek hakkında son gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

Ad Soyad:
E-posta:

You have Successfully Subscribed!

Yeni Gün Derneği